TarMu Con§ult on ellu kutsutud eesmärgiga olla õigusvaldkonnas toeks abivajajatele, koolitada nii eraisikuid kui ka juriidilisi isikuid ning pakkuda teenuseid juriidilistele isikutele tööalaste dokumentatsioonide koostamisel ja haldamisel.

Peamisteks tegevussuundadeks on:

  • õigusabi ja esindamine tööõiguse ja tarbijakaitse vallas

  • nõustamine võlaõiguses ja liiklusküsimustes

  • raha, väärtpaberite, muude dokumentide ja väärtasjade hoiustamine

  • tööõigusalane koolitus

  • abi tööõigusalase dokumentatsiooni väljatöötamisel ettevõtetele (töölepingud, töökorraldusreeglistik, töökohal tegutsemise juhendid, riskianalüüs jms.)

  • abi võlgnevus- ja elatisnõude asjades maksekäsu kiirmenetluse algatamisel

  • andmekaitsespetsialisti teenuse pakkumine

  • ettevõtete ja korteriühistute loomine